Vluchtelingen, Amerikaanse geopolitieke oorlogen en de Balkan

Het artikel is een long read over de explosieve situatie die de Balkanlanden tegemoet gaan met de aanzwellende toestroom van vluchtelingen die nu op hen afkomt. Kern van het betoog is dat de Verenigde Staten de vluchtelingenstroom doelbewust door Macedonië en Servië laten trekken met de bedoeling deze landen te destabiliseren, broeinesten van extremisme te creëren en deze in te kunnen zetten wanneer het uitkomt. Daarnaast wordt belicht hoe de EU omgaat met deze zuidelijke Europese staten...

Nieuws van het front: de dope-oorlogen

Terwijl Afghanistan de wereldproduktie van heroïne leidt met 90%, voorziet Mexico de Amerikaanse markt van heroïne. De vraag daar is explosief gestegen. De 'nieuwe junk' is meest blank, woont in een voorstad en prefereert verse heroïne boven de dure pilvorm op recept. Landen die van dope-produktie afwillen doen er dan ook goed aan de DEA en de CIA eruit te schoppen. Want daarmee begint alle ellende. ...

Petities die je niet moet tekenen: Avaaz

De illusie van macht en de macht van illusie

Pedo-priester Wesolowski dood gevonden. Geluk bij een ongeluk?

Grijze wolven in Bangkok