Door Lucifer, Op din 8 apr 2008 13:51, 5 reacties,    

NL politiek voor dummies

Waar mijn maag zich van omkeert, is de Nederlandse politiek. Politiek is altijd iets geweest wat ver van mijn bed stond. Meer partij politiek en mannetjesmakerij dan concrete oplossingen voor concrete problemen. Na Paars is dat met de komst van Balkenende alleen maar erger geworden. Het ergste vind ik dat Balkenende ongestraft een illegale oorlog goedkeuren kan. Wat Nederland bijdraagt aan Irak en Afghanistan is bezopen. Als eerste het politieke akkoord voor de illegale oorlog en vervolgens geen enkele relevante actie om dat terrorisme een halt toe te roepen. Op Zaplog en Zapruder is meer dan eens gerapporteerd over de schade en grote aantallen doden in Irak en afgelopen zondag had Zembla de niets verhullende documentaire 'Hidden Iraq'. Waarom leiden dat soort feiten niet tot het aftreden van de minister-president?

Balkenende wist of kon weten dat er geen grond was voor oorlog tegen Irak. Alle onderzoeksgegevens wezen uit dat een bilaterale diplomatieke aanpak van Irak meer vruchten zou afwerpen dan het unilaterale geweld van the Coalition of the Willing. Daarnaast kan toch vastgesteld worden dat Balkenende evident het internationaal recht geschonden heeft? Er is geen beginsel die een regering rechtvaardigt om buiten toepassing van het handvest van de Verenigde Naties een oorlog te beginnen. Van gerechtvaardigde zelfverdediging was geen sprake want Irak vormde geen direct dreigend gevaar. Nu is Irak verworden tot de gevaarlijkste plek ter wereld, met vrije meningsuiting en CNN. Wie de balans opmaakt zal vanzelf zien dat Amerika meer gehaald dan naar Irak gebracht heeft.

Dat is geen bevrijden. Dat is bezetten en plunderen. En de democratie is geen democratie, maar een door Amerika gedicteerd staatsmodel wat meer weg heeft van ghetto-bestuur dan dat van een vrije en democratische rechtsstaat al dan niet op Islamitische grondslag. Door tegelijk een wederrechtelijke oorlog in het islamitische land Irak te voeren en in eigen land het Christendom te verheerlijken, verraadt Bush zijn eigen kwade trouw. Zijn innemende voorkomen verhult niet dat zijn werkzaamheden evident terroristische zijn.

Was hij net als Hussein vervolgd geweest voor zijn bijdrage aan de doden in Irak dan was hij voor zeker ook tot de strop veroordeeld geweest. Irak 'bevrijden' was heel makkelijk geweest indien Bush zich obsessief aan het internationaal recht gehouden had, dan hadden hij en Saddam Hussein het ISH erkend en was Hussein binnen geen tijd volgens de regels van het spel geimpeached geweest. Dat is wat het lezen van de rapportages van onafhankelijke deskundigen over Irak oplevert als conclusie. Dat betekent dus dat Balkenende in de gevangenis thuishoort en geen seconde langer in het Torentje in Den Haag.
Annotaties:
| #19719 | 08-04-2008 14:02 | merethan
Applause!

Voor de regelmatige lezer allemaal al bekend natuurlijk maar voor nieuwelingen erg goed. Een soort korte outline.
merethan's avatar
| #19722 | 08-04-2008 14:11 | freedomfiles
Op Zaplog en Zapruder is meer dan eens gerapporteerd over de schade en grote aantallen doden in Irak en afgelopen zondag had Zembla de niets verhullende documentaire 'Hidden Iraq'. Waarom leiden dat soort feiten niet tot het aftreden van de minister-president?

Het lijkt wel alsof de feiten in dergelijke documentaires als een soort alternatieve realiteit worden gezien, die vervolgens doodleuk weer genegeerd kunnen worden. Men gaat weer over tot de orde van de dag, en pretendeert dat er niets aan de hand is.

Dat ligt in de eerste instantie niet eens zozeer aan laffe politici, maar met name aan laffe journalisten die dergelijk materiaal negeren bij interviews met ministers en dergelijke.

Misschien dat ze bang zijn dat hun carriere beschadigd wordt wanneer ze (te) kritisch worden ?
freedomfiles's avatar
| #19748 | 08-04-2008 18:26 | democraatus
Genoeg kiezers die blind op JPB gaan drukken de volgende keer. Het is je apatische medeburger die het probleem is, niet 150 man + 12 in Den Haag.
democraatus's avatar
| #19774 | 08-04-2008 21:57 | Hans
Wouter Bos draaide op het laatste moment bij en was ook voor politieke steun aan de invasie in Irak.
Ook Bos hoort bij de Coalition of the Willing !
Hans's avatar
| #19779 | 08-04-2008 22:36 | zanussi
Ja ja, wij worden geregeerd door een stel echte oorlogsmisdadigers!

Wouter Bos draaide in 2006 in Beetsterzwaag ook weg van het steunen van een onderzoek naar de besluitvorming van Balkenende 1 rond de illegale oorlog in Iraq,
nadat de PvdA een maandenlange campagne had gevoerd voor een onderzoek inzake deze steun aan een illegale oorlog door Balkenende 1.
zanussi's avatar
aanmelden / inloggen