Door community (initieel BewegingOpenBeerput), Op din 31 jan 2012 22:21, 1 reacties,    

Mail 2e kamer nu om ESM verdrag niet te bekrachtigen

Geacht lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal:

'Het is makkelijker te leven met de leugen, dan te sterven in de waarheid' (onbekende filosoof)


Hierbij doe ik een dringende oproep om het ESM verdrag niet te bekrachtigen
zoals u weet wordt het ESM de 'Europese Schulden Machine' nog bekrachtigd, door u als volksvertegenwoordiger, werkend in een nu nog democratisch systeem.


Laat als parlementariër uw stem horen namens de burgers van Nederland

In januari sluit de petitie tegen ratificering van het ESM verdrag door de Tweede Kamer. Klik hier om de onderstaande petitie als prominent te tekenen.

Het ESM-verdrag: In Duitsland is veel ophef ontstaan over het ESM verdrag, dat op 11 juli 2011 door 17 ministers van financiën van de Europese lidstaten, die de euro als valuta hebben, werd ondertekend. Het verdrag volgt op een resolutie, aangenomen door het Europees Parlement op 25 maart 2011. De parlementen van de Euro lidstaten moeten het verdrag nog ratificeren. Dit houdt in, dat onder andere de Tweede Kamer in Nederland haar goedkeuring nog moet geven aan het verdrag.

Indien u als vertegenwoordiger van onze bevolking toch uw goedkeuring verleent aan dit verdrag, zal de soevereiniteit van Nederland volledig verloren zijn en dus ook uw macht om nog dingen bij te sturen dan wel te veranderen. Zie het volgende [youtube]youtube filmpje[/youtube]

In de video worden de volgende punten uit het concept ESM-akkoord besproken:

- Het ESM krijgt een startkapitaal van €700 miljard. Dat is twee keer zoveel als het hele federale budget dit jaar
- De ESM-leden zeggen toe binnen 7 (zeven) dagen "onopzegbaar en onvoorwaardelijk” te zullen betalen als de ESM dat vordert
- De Raad van Bestuur van het ESM kan besluiten de hoogte van het startkapitaal te wijzigen
- Het ESM, zijn eigendommen en zijn financiële tegoeden genieten juridische onschendbaarheid, hetgeen betekent dat terugvordering niet kan worden geëist, ook al zou blijken dat er juridische dwalingen zijn begaan door het ESM
- De eigendommen, fondsen en tegoeden van het ESM zijn "niet toegankelijk voor onderzoek, beslaglegging, verbeurdverklaring of onteigening, of welke andere vorm van inbeslagname, overname of uitsluiting dan ook door een staat of welke andere juridische, administratieve of wettelijke actie dan ook”

Graag verneem ik van u wat uw reactie zal zijn op het verlies van uw medezeggenschap in financieel economisch Europees beleid in de vorm van antwoord op de volgende twee vragen:


1 gaat u het ESM verdrag bekrachtigen?

2 en zo ja, wat zijn uw beweegredenen om uw zeggenschap volledig uit handen te geven aan een Europees, niet democratisch vertegenwoordigd, financieel stabiliteitsmechanisme?


Graag zie ik uw persoonlijke antwoord tegemoet,Hoogachtend,
(Jouw naam)


e-mail adressen 2e kamer leden:

m.agema@tweedekamer.nl met cc naar:

n.albayrak@tweedekamer.nl,
c.aptroot@tweedekamer.nl,
k.arib@tweedekamer.nl,
m.azmani@tweedekamer.nl,
f.bashir@tweedekamer.nl,
w.vanbeek@tweedekamer.nl,
h.beertema@tweedekamer.nl,
j.vbemmel@tweedekamer.nl,
m.berndsen@tweedekamer.nl,
i.besselaar@tweedekamer.nl,
j.biskop@tweedekamer.nl,
e.blanksma@tweedekamer.nl,
s.blok@tweedekamer.nl,
b.vbochove@tweedekamer.nl,
b.dboer@tweedekamer.nl,
hvbommel@sp.nl,
h.vbommel@tweedekamer.nl,
l.bontes@tweedekamer.nl,
m.bosma@tweedekamer.nl,
a.bosman@tweedekamer.nl,
l.bouwmeester@tweedekamer.nl,
b.braakhuis@tweedekamer.nl,
h.brinkman@tweedekamer.nl,
hantenbroeke@tweedekamer.nl,
h.bruins-slot@tweedekamer.nl,
brigitte.vdburg@tweedekamer.nl,
i.dcaluwe@tweedekamer.nl,
m.celik@tweedekamer.nl,
j.cohen@tweedekamer.nl,
C.Coruz@tweedekamer.nl,
m.vdam@tweedekamer.nl,
t.vdekken@tweedekamer.nl,
i.dezentjehamming@tweedekamer.nl,
t.dibi@tweedekamer.nl,
t.vdijck@tweedekamer.nl,
jasper.vdijk@tweedekamer.nl,
jvdijk@sp.nl,
e.dijkgraaf@tweedekamer.nl,
k.dijkhoff@tweedekamer.nl,
s.dijksma@tweedekamer.nl,
p.dijkstra@tweedekamer.nl,
j.dijsselbloem@tweedekamer.nl,
s.dikkers@tweedekamer.nl,
w.dille@tweedekamer.nl,
j.driessen@tweedekamer.nl,
a.eijsink@tweedekamer.nl,
a.elfassed@tweedekamer.nl,
t.elias@tweedekamer.nl,
m.vhasselt@tweedekamer.nl,
a.elissen@tweedekamer.nl,
k.ferrier@tweedekamer.nl,
s.fritsma@tweedekamer.nl,
w.vgent@tweedekamer.nl,
k.gerbrands@tweedekamer.nl,
h.vgerven@tweedekamer.nl,
s.gesthuizen@tweedekamer.nl,
r.grashoff@tweedekamer.nl,
d.graus@tweedekamer.nl,
e.groot@tweedekamer.nl,
w.hachchi@tweedekamer.nl,
s.buma@tweedekamer.nl,
b.vham@tweedekamer.nl,
m.hamer@tweedekamer.nl,
m.harbers@tweedekamer.nl,
m.haverkamp@tweedekamer.nl,
p.heijnen@tweedekamer.nl,
l.helder@tweedekamer.nl,
j.hennis-plasschaert@tweedekamer.nl,
m.hernandez@tweedekamer.nl,
e.vhijum@tweedekamer.nl,
m.hilkens@tweedekamer.nl,
j.houwers@tweedekamer.nl,
m.huizing@tweedekamer.nl,
e.irrgang@tweedekamer.nl,
l.jacobi@tweedekamer.nl,
t.jadnanansing@tweedekamer.nl,
p.jansen@tweedekamer.nl,
leon.djong@tweedekamer.nl,
S.karabulut@tweedekamer.nl,
skarabulut@sp.nl,
j.klaver@tweedekamer.nl,
j.vklaveren@tweedekamer.nl,
j.klijnsma@tweedekamer.nl,
r.knops@tweedekamer.nl,
n.kooiman@tweedekamer.nl,
w.koolmees@tweedekamer.nl,
g.Koopmans@tweedekamer.nl,
a.koppejan@tweedekamer.nl,
w.kortenoeven@tweedekamer.nl,
f.koserkaya@tweedekamer.nl,
a.kuiken@tweedekamer.nl,
r.leegte@tweedekamer.nl,
r.leijten@tweedekamer.nl,
b.dliefde@tweedekamer.nl,
h.lodders@tweedekamer.nl,
e.lucassen@tweedekamer.nl,
a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl,
a.marcouch@tweedekamer.nl,
a.vmiltenburg@tweedekamer.nl,
j.monasch@tweedekamer.nl,
r.dmos@tweedekamer.nl,
a.mulder@tweedekamer.nl,
h.nepperus@tweedekamer.nl,
c.vnieuwenhuizen@tweedekamer.nl,
pieter.omtzigt@tweedekamer.nl,
h.ormel@tweedekamer.nl,
c.ortega@tweedekamer.nl,
e.ouwehand@tweedekamer.nl,
a.pechtold@tweedekamer.nl,
m.peters@tweedekamer.nl,
r.plasterk@tweedekamer.nl,
r.vraak@tweedekamer.nl,
j.recourt@tweedekamer.nl,
e.roemer@tweedekamer.nl,
r.deroon@tweedekamer.nl,
s.derouwe@tweedekamer.nl,
d.samsom@tweedekamer.nl,
j.sap@tweedekamer.nl,
afke.schaart@tweedekamer.nl,
c.schouten@tweedekamer.nl,
g.schouw@tweedekamer.nl,
a.slob@tweedekamer.nl,
p.smeets@tweedekamer.nl,
m.Smilde@tweedekamer.nl,
m.smits@tweedekamer.nl,
j.snijder@tweedekamer.nl,
h.spekman@tweedekamer.nl,
c.vdstaaij@tweedekamer.nl,
m.sterk@tweedekamer.nl,
a.vdsteur@tweedekamer.nl,
secretariaat.vdsteur@tweedekamer.nl,
k.straus@tweedekamer.nl,
j.taverne@tweedekamer.nl,
m.thieme@tweedekamer.nl,
f.timmermans@tweedekamer.nl,
l.vtongeren@tweedekamer.nl,
sabine.uitslag@tweedekamer.nl,
p.ulenbelt@tweedekamer.nl,
e.vdveen@tweedekamer.nl,
s.vveldhoven@tweedekamer.nl,
t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl,
g.verburg@tweedekamer.nl,
k.verhoeven@tweedekamer.nl,
r.vermeij@tweedekamer.nl,
r.vvliet@tweedekamer.nl,
j.voordewind@tweedekamer.nl,
l.voortman@tweedekamer.nl,
m.vdwerf@tweedekamer.nl,
e.wiegman@tweedekamer.nl,
g.wilders@tweedekamer.nl,
j.dewit@tweedekamer.nl,
jdewit@sp.nl,
a.wolbert@tweedekamer.nl,
e.ziengs@tweedekamer.nl,
voorzitter@tweedekamer.nl,
secretariaat@d66.nl,
vvdvoorlichting@tweedekamer.nl,
info@vvd.nl,
pvda_voorlichting@tweedekamer.nl,
info@pvda.nl,
pvv@tweedekamer.nl,
webmaster@pvv.nl,
info@pvv.nl,
cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl,
kamer@sp.nl,
info@sp.nl,
sp@sp.nl,
GroenLinks@tweedekamer.nl,
D66@tweedekamer.nl,
info@d66.nl,
christenunie@tweedekamer.nl,
sgp@tweedekamer.nl,
fractie@partijvoordedieren.nl,
info@partijvoordedieren.nl,
info@tweedekamer.nl,
contact@tweedekamer.nl
Annotaties:
| #174610 | 02-02-2012 20:30 | RJ45
Petitie al getekend?
Kleine moeite, zoniet dan straks niet zeuren "Wir haben es nicht..." enz.
RJ45's avatar
aanmelden / inloggen