Door community (initieel P.uncia), Op zat 21 jan 2012 15:11, 0 reacties, nieuws

Eurozone wil begrotingszondaar beboetenHet Europese Hof van Justitie moet de bevoegdheid krijgen lidstaten te beboeten die hun uitgaven niet beteugelen. Dat staat in het jongste ontwerp voor een nieuw Europees verdrag. In eerdere conceptverdragen was de boete, die op kan lopen tot 0,1 procent van het bruto binnenlands product, niet opgenomen.

Europese regeringen kunnen een begrotingszondaar in het vervolg voor de hoogste Europese rechter dagen. Acht die de gedaagde schuldig en legt hij die een boete op, dan moet de veroordeelde die afdragen aan het nieuwe Europese noodfonds EFSF. Duitsland dringt al geruime tijd aan op een boeteregeling.

De zeventien landen van de eurozone hopen met het nieuwe verdrag de voortwoekerende schuldencrisis te bedwingen. Ze hopen ook lidstaten van de Europese Unie die hun eigen munt hebben behouden te winnen voor het verdrag. Omdat de Britse regering al had uitgesloten de maatregelen te steunen was aanpassing van het bestaande EU-verdrag uitgesloten en was de eurozone aangewezen op een nieuw, eigen akkoord.

Het ontwerpverdrag schrijft voor dat alle landen van de eurozone in hun grondwet een zogeheten 'sluitende begrotingsregel' of 'schuldenrem' opnemen. Die verbiedt een structureel begrotingstekort van meer dan een half procent van het bruto binnenlands product. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden mag die grens worden overschreden. De schuldenrem moet ook een correctiemechanisme bevatten. Dat bestaat uit een reeks bezuingingsmaatregelen die vanzelf in werking treden als het tekort de limiet overschrijdt.

De ministers van financiën van de EU buigen zich maandag over het nieuwe verdragsvoorstel.
Annotaties:
aanmelden / inloggen